Akademik

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Moldalieva Orozobayev

Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Mustafa Ünsal

İngilizce Mütercim Tercümanlık Ana Bilim Dalı

Arş. Gör. Abdullah Küçük

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Doğan Saltaş

Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Emre Kırlı

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Küçükmehmetoğlu